(+352) 26 31 16 72
Home > Diensten > MODERATOR 4 AUDIENCE
 

MODERATOR 4 AUDIENCE

 
Hebt u zelf het onderwerp, het programma, de sprekers en de locatie uitgekozen voor uw evenement maar bent u op zoek naar een extern en onafhankelijk persoon die uw conferentie animeert , de sprekers uitdaagt, het panelgesprek in goede banen leidt en het event in zijn geheel modereert dan biedt MODERATOR 4 AUDIENCE u de juiste persoon. Mogelijkheid in de Nederlandse, Franse en Engelse taal.

Waarom heb je een evenement moderator nodig? Het succes van een conferentie hangt vaak af van de professionaliteit van de moderator ...

- Voor het evenement start ...

 • Controle of de voorbereiding is voltooid (coördinatie van en in samenspraak met de sponsor van de conferentie)
 • Ten minste twee (telefonische) gesprekken met elke spreker voor het evenement met betrekking tot hun biografieën, de presentatie, de coördinatie tussen de verschillende presentaties...
 • De sprekers begeleiden en een comfortabel gevoel geven (positie op het podium, drank, storende effecten vermijden (mobiele telefoons), vertrouwen geven aan sprekers met podiumangst, …)
 • Laatste check up van de conferentieruimte: controle met de verantwoordelijke voor de technische ondersteuning, verlichting, klank, audiovisuele apparatuur, hoe zit het met hand-outs ?
 • Het ter beschikking stellen van een back up afgedrukte versie van de presentatie voor elke spreker.
 • Interactie met de aangekomen deelnemers.

- Tijdens het evenement ...

 • Verwelkoming van het publiek, de organisator van het evenement en de sprekers,
 • Introductie van het centraal thema, de diverse onderwerpen en de sprekers van de conferentie op een korte, rustige, informatieve en professionele manier.
 • Algemene opvolging en controle van het evenement :
  • Zorgen voor de juiste timing zoals gepland
  • Het stimuleren en coördineren van de interactie tussen publiek en sprekers
  • Het superviseren van geluid en licht op het podium
  • Het faciliteren van de rondetafelgesprekken
  • Het vlot laten verlopen van de Q&A-sessies
  • Het presenteren van afsluitende boodschappen
 • Het afsluiten van de conferentie: uitnodiging tot follow-up, behandeling van extra vragen, evaluatieformulier, ...

- Na het evenement ...

 • Follow up bijeenkomst met de conferentieorganisator
 • Indien van toepassing, coördinatie van de opvolging van het evenement naar het aanwezige publiek

De moderator zet vaak de toon van het evenement …
Hij begint en eindigt de conferentie..

Waarom zou je een externe moderator gebruiken als iemand van je eigen organisatie hetzelfde werk kan doen ?

Hier zijn een aantal goede redenen ...

 1. De neutrale positie van de externe moderator:
  Iemand uit de eigen organisatie beschikt misschien niet over dezelfde « vrijheid» om de noodzakelijke vragen te stellen aan de sprekers. Een in-house moderator kan zich oncomfortabel voelen bij het stellen van kritische vragen aan zijn/haar eigen hiërarchie.
 2. De vrijheid om “basis” vragen te stellen.
  De in-house moderator beschikt vaak over te veel kennis omtrent de eigen organisatie of de gepresenteerde onderwerpen. De externe moderator heeft het « recht » om basisvragen te stellen die relevant kunnen zijn voor het publiek.
 3. Interactie tussen het publiek en de sprekers:
  Een externe moderator is wellicht beter geplaatst om de band tussen het publiek en de sprekers te verzekeren en ervoor te zorgen dat er een perfecte balans bestaat tussen beiden.
 4. Vanuit commercieel oogpunt kan het publiek een externe moderator anders aanvoelen en waarderen aangezien zijn of haar, per definitie, meer objectieve positie. De externe moderator zal worden gezien als de ambassadeur van het publiek.
 5. «Podium» vaardigheden:
  Een interne moderator kan een goede technische kennis van de thema's van het evenement hebben, maar beschikt misschien niet altijd over de nodige podium-, presentatie- en taalvaardigheden.
 6. Ook voor interne conferenties kan een externe moderator aanzienlijk bijdragen tot de motivatie van de medewerkers tijdens het evenement.